Strona 1 z 4

Porady Prawne

PostNapisane: 1 maja 2016, o 12:21
przez Acibuk
Jako, iż mamy deadline postanowiliśmy, zamieścić tutaj kilka porad dla niezdecydowanych. Nie jesteś pewien czy szlachectwo to marnotrawienie "slotu na umkę"? Nie jesteś pewien czy wart dołączyć do frakcji "miejskiej"? Chcesz zabrać ze sobą cały arsenał? Nie wiesz czy opłaca się w coś wierzyć? Masz problem ze zbudowaniem psychiki postaci? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i kilka innych.

Link do Karty Praw: https://docs.google.com/document/d/1bDZ ... Mm_Bc/edit

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 1 maja 2016, o 13:25
przez Acibuk
Szlachetnie rodzony! Wprowadzenie Karty Praw wreszcie pozwoli Tobie na godne respektowanie należnych Ci praw! Jeśli nadal masz wątpliwości czy zagrać szlachcica mam nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez wprowadzone przez nas prawo, pozwolą je rozwiać Po pierwsze i najważniejsze. Gwardia Miejska oraz kadra urzędnicza, zostanie uczulona, iż ze szlachtą postępuje się w sposób zgodny z ich statusem społecznym. Jeśli zdarzy się, iż poczujecie się urażeni ich zachowaniem, możecie złożyć skargę, a urzędnik czy też gwardzista poniesie konsekwencje. Szlachta otrzymała trzy ważne dla niej artykuły w Prawie Karnym: Art. 32. Kara za pod osobę szlachetnie urodzoną się podszywanie, Art.33. Kara za napaść na osobę szlachetnie urodzoną, Art. 34. Kara za osoby szlachetnie urodzonej obrazę. Nie bójcie się wiec, pokazywać ciemnemu ludowi, gdzie jego miejsce, gdyż jesteście chronieni prawem. Każdy, niskiego urodzenia winien wam okazywać szacunek. Oczywiście, wasze sprawy będą wykonywane w trybie natychmiastowym. (często pewnikiem, nie trzeba będzie nawet organizować uciążliwego procesu). Poza tym, wasze słowo ma większą wagę, w sprawach procesowych, a wasze przewiny rozpatrywane będą łaskawszym okiem. Z reguły kary będą zasądzane z poszanowaniem waszej godności, tak, iż nawet jeśli skazani na śmierć zostaniecie, nigdy nie wykonamy na was egzekucji was niegodnej. (ścięcie mieczem). Jeśli zaś spojrzymy na Prawo Cywilne, szlachta zwolniona jest z większości obowiązków obywatelskich. Przyjezdny szlachcic, nie musi wnosić opłaty bramnej, nie musi starać się o prawo gościnności, gdyż swobodnie może przebywać w mieście nawet po zmroku, co więcej, jeśli złoży prośbę w urzędzie o zorganizowanie noclegu, urzędnicy są zobowiązani go dla niego zorganizować.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 1 maja 2016, o 18:42
przez Havock
Co w przypadku konfliktów:
- Szlachetnie urodzony, a mag lub kapłan?
- Reszta pospólstwa, a mag lub kapłan?

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 4 maja 2016, o 10:32
przez zirgin
Magowie ( nie mówimy tu o uczniach ) są często również szlachetnie urodzeni lub nadaje się im Szlachectwo za zasługi np. W Warhamerze szlachcic jest kimś szczególnym stoi ponad kapłanem w każdej świeckiej sprawie oraz nad magiem bez szlachectwa .
Pospólstwo ( mieszczanie i chłopi ) nie sprzeciwiają się magom czy kapłanom szanują ich i są posłuszni o ile nie stoi to w niezgodzie z słowem włodarza czy szlachcica któremu podlegają . Mogą też naskarżyć na maga lub kapłana włodarzowi jeśli uznają , że zostali pokrzywdzeni .
Szlachcic w sprawie natury religijnej nie bedzie sie sprzeczał z kapłanem jednak nie pozwoli mu na pewno rozporządzać swoim majątkiem wedle woli , do magów podchodzą zaś z rezerwą uznając ich za równych sobie , oczywiście zależy to od statusu Maga .

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 4 maja 2016, o 23:26
przez Acibuk
Więc tak, jeśli chodzi o konflikt na linii szlachetnie rodzony - kapłan. Sąd powinien wysłuchać relacji obu stron i rozsądzić czy sprawa ta ma podłoże świeckie. Jeśli nie, to powołując się na Art. 44 pkt. 8 KP "Oskarżeni kapłani nie podlegają pod jurysdykcję świecką" przekaże sprawę świątyni lub Inkwizycji. Oczywiście będzie to miało miejsce tylko w przypadku gdy uzna, że kapłan zapoczątkował konflikt. Jeśli zaś, sprawa jest typowo świecka, żadna ze stron po wstępnej rozmowie nie zgodzi się na ustępstwo (nie dojdzie do ugody), rozpocznie proces przygotowawczy do rozprawy sądowej- zarządzi zebranie ławy przysięgłych, postara się ustalić kto był świadkiem itp. Pamiętajmy, że wyrok wydaje ława przysięgłych, sędzia ustala wysokość i rodzaj kary.

Konflikt na linii szlachetnie rodzony- mag, można się powołać na "Imperialny Dekret o Magii" pkt. XI "Magistrów oczekiwać winno uczciwe traktowanie, szacunek oraz wygody należnie szlachcie.", trzeba pamiętać,że magowie w Imperium od czasów Magnusa maja specjalne traktowanie, co znajduje też wydźwięk w KP Art. 50 pkt. 2 "Każdy nieuzasadniony atak na Kolegium, jest jak zamach na Imperatora traktowany i zdradą stanu uznany" - mówimy tutaj o ataku fizycznym, jednakże obraza słowna w tym wypadku jest traktowana jako obraza szlachetnie rodzonego. Mamy więc tutaj konflikt na linii szlachta- szlachta. Sędzia, tak samo jak w przypadku kapłanów, przeprowadzi wstępną rozmowę, nakłaniając do ugody i starając się dociec jak mniej więcej przebiegał konflikt. Tutaj jedna ważna sprawa: Mag, jeśli uzna się, że kogoś obraził nie zostaje skazany. Jego sprawa jest przekazywana do rozpatrywania trybunałowi trzech magów zgodnie z Art. 50 pkt.6 KP "Oskarżony Czarodziej, przed trybunałem składającym się minimum z trzech Magistrów winien być sądzony. W wypadku braku ilości wymaganej, Magister zastąpiony kapłanem Bóstw czci godnych, inkwizytorem albo sędzią miejski, być może. Wyboru, kto skład sędziowski uzupełni, pozostali Czarodzieje biorący udział w postępowaniu dokonują. w pozostałych przypadkach będzie musiało dojść do rozprawy, tak jak w przypadku kapłana.

Podsumowując, sąd zawsze tych przypadkach będzie starał się doprowadzić do ugody między stronami, bez wszczynania postępowania procesowego. Odwołując się do zasad dobrego wychowania i "misyjności" stron konfliktu. Jeśli do ugody nie dojdzie, musi zostać przeprowadzony proces, ale tylko i wyłącznie wg. zasad podanych przez KP.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 4 maja 2016, o 23:46
przez Acibuk
Konflikt Reszta pospólstwa- kapłan. Art. 40 KP mówi "Jeśli ktoś dopuści się kapłana lub inkwizytora obrazy, słowem, gestem lub pismem za ten czyn odpowiedzieć przed Sądem winien. Sąd ukarać czyn taki, chłostą, pochodem hańby, więzieniem, okaleczeniem zadośćuczynieniem w postaci pracy na rzecz świątyni lub miasta może. Sąd w sytuacji takowej, przychylniej wysłuchiwać propozycje kary przez poszkodowanego wysuwaną będzie z oczywistym Karty Praw poszanowaniem." Oznacza to, że sędzia przeprowadza wstępne przesłuchanie i automatycznie zarządza przygotowania do procesu. Jak już mówiłem wcześniej. O winie czy niewinności decyduje Ława Przysięgłych po wysłuchaniu oskarżonego, poszkodowanego, świadków, po przedstawieniu dowodów itp. Sędzia zarządza karę, z tą tylko różnicą, że w przypadku obrazy kapłana, poszkodowany ma prawo wypowiedzieć się na temat kary i zaproponować inną. Jak wiemy kapłani jako osoby wskazujące ludowi odpowiednie ścieżki, w akcie łaski będą mogli np. prosić o niższe kary, wierząc w zbawcze działanie pokuty ;)

Konflikt na linii reszta pospólstwa- mag. Oskarżony niskiego stanu jest sadzony tak jakby oskarżenie wynikało z Art. 34. KP Kara za osoby szlachetnie urodzonej obrazę zapis ten brzmi prawie identycznie: "Jeśli ktoś dopuści się osoby szlachetnie urodzonej obrazy, słowem, gestem lub pismem za ten czyn odpowiedzieć przed sądem winien. Sąd ukarać czyn taki chłostą, pochodem hańby, więzieniem, okaleczeniem, zadośćuczynieniem w postaci pracy na rzecz szlachty lub miasta może. Sąd w sytuacji takowej przychylniej wysłuchiwać propozycje kary poszkodowanego z oczywistym kodeksu poszanowaniem będzie." w tym przypadku, na drodze wyjątku sąd ufając, iż zgodnie z literą "Imperialnego Dekretu o Magii", Mag raczej nie wypowie się na temat kary, wiec wyznaczy ją samodzielnie. W przypadku obrazy maga istnieje taka sama możliwość jak w przypadku konfliktu na linii Pospólstwo- Szlachta: Sędzia po wstępnym wysłuchaniu powołując się na oczywistość przestępstwa, skaże oskarżonego bez rozprawy.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:39
przez Acibuk
Czy warto dołączyć do frakcji "miejskiej"?

Art. 63 KP mówi "Każda osoba, w mieście Reinsfeld mieszkająca winna dokument status obywatela potwierdzający posiadać. Przywódcy organizacji oraz głowy rodzin winni dopilnować statusu swoich domowników." Oznacza to, iż relacje organizacji posiadających budynek w mieście będą układać się na zasadzie przywódca/ głowa rodziny- urząd oraz, że na ich barkach spoczywa troszczenie się o legalność pobytu jego domowników. Ma to dodać prestiżu tym postaciom (oczywiście może on wyznaczyć odpowiednim pismem pełnomocnika- to nadal zamyka się w założeniach Art 63.)

KP w Art. 64 pkt. 5 obowiązków obywatelskich mówi "(obywatel ma obowiązek) Posiadać zameldowanie w parceli prywatnej, rodziny lub organizacji rezydujących w mieście albo posiadać należycie oznaczony skrawek ziemi, gdzie w przyszłości może postawić swój budynek i w nim zamieszkać." Każda organizacja posiadająca budynki w mieście na początku gry, otrzyma komplet dokumentów w dni konwentowe, tak aby usprawnić działanie administracji.

Istnieje jednak sposób na uzyskanie obywatelstwa w trakcie gry. Art. 76 KP "Obywatelstwo przyjezdnym tylko znaczni obywatele mogą nadawać. Aby, przyjezdny obywatelstwo miasta Reinsfeld mógł otrzymać, wymagane jest poświadczenie wypisane przez właściciela parceli, przywódcę organizacji lub głowę rodziny, świadczące iż nie obywatel włączony został w poczet organizacji lub domowników, poświadczającego. Następnie odpowiednią opłatę w oknie urzędu pocztowego należy uiścić, by nowy obywatel wpisany do spisu mieszkańców został i aby dokument obywatelski mu wydano." Każdy kto chcę takowy uzyskać po pierwsze powinien zastukać do drzwi już istniejących organizacji. Urząd nie wnika w wewnętrzne procedury działania frakcji, (nie interesuje nas, czy następuje to po zainkasowaniu opłaty, głosowaniu członków, wyłącznej decyzji przywódcy itp.) Najważniejsze jest to, że przyjęcia członka zostanie zgłoszony urzędowi, uiszczona zostanie symboliczna opłata 1 szylinga, urzędnicy dokonają wpisów w dokumentach organizacji, wydadzą weksel obywatela a przyjętej osobie odbiorą weksel pobytu.

Jak wygląda procedura zakupu ziemi? Może dokonać tego tylko obywatel. Jednakże, ziemia może zostać odsprzedana lub przepisana na nie obywatela. "Rozporządzenie Sędziego Miejskiego Nr. 1 O Opłatach Urzędowych" w pkt. 4 opłaty organizacyjne mówi: "- Opłata za zakup ziemi bez zabudowy wynosi 2 szylingi za metr kwadratowy, Opłaty za zakup ziemi z zabudową wynosi 5 szylingów za metr kwadratowy jednakże z Art. 64 pkt.9 w prawach obywateli mówi"(obywatel ma prawo) Zakupu parceli nie zabudowanej, pod warunkiem, iż wielkość jej minimalnie trzy metry kwadratowe będzie wynosić"

Dlaczego obywatelstwo jest takie ważne?
Warto zajrzeć do Art. 64 O prawach i obowiązkach obywateli oraz Art. 74 O prawie przyjezdnych dotyczącym. Ja przytoczę najważniejsze zalety bycia obywatelem. Bez opłat możecie swobodnie przekraczać bramę miejską, macie pełną bezpłatną opiekę prawną, możecie posiadać broń niedłuższą od miecza długiego bez żadnych opłat, ale najważniejsze nikt nie wyprosi was poza bramę po zmroku!!! Art 74 pkt 5 KP Każdy przyjezdny, nie mający aktu zameldowania, własnej ziem lub wykupionego noclegu w karczmie, ewentualnie gościny u organizacji, osoby prywatnej lub świątyni chwilę przed i po zapadnięciu zmroku zostanie usunięty za bramę miasta. Oczywiście istnieje sposób na "ominięcie" tego zapisu poprzez uzyskanie gościny. Art. 77 KP Każdy członek organizacji lub rodziny, obywatelstwo posiadających ma prawo przyjąć gościa pod swoim dachem. Obywatel winien jednak pamiętać, że przed prawem odpowiada za czyny jego, jak za swoje. Osoba z prawa gościnności korzystająca, po zmroku może pozostawać pod dachem budynku w którym ją przyjęto. Może również poruszać się po mieście, pod warunkiem iż nie będzie czynić tego sama, gdyż jako, że nie jest obywatelem miasta, może zostać zgodnie z prawem wyprowadzona za bramę miejską. Jeśli towarzyszyć jej po zmroku obywatel będzie i poświadczy przed strażą, iż ten przyjezdny gości pod jego dachem, swobodnie będzie on mógł w mieście przebywać. Artykuł ten osoby które, w karczmie za nocleg zapłaciły również dotyczy, z tą różnicą, iż za jej poświadczenie rachunek za tą usługę lub słowa karczmarza służą. jednakże jest strasznie uciążliwe dla obywateli.

Korzystając z okazji. Jeśli chciałbyś otrzymać obywatelstwo, a nie znalazłeś frakcji, która by Cię przyjęła, to przypomnę, że frakcja urzędnicza nadal poszukuje członków ;)

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 5 maja 2016, o 18:46
przez Acibuk
Czy warto brać ze sobą cały arsenał?
Nie polecałbym tej opcji. W mieście obowiązują dwie naczelne zasady Art. 75 pkt. 4 KP 4. Na terenie miasta obowiązuje zakaz noszenia broni w ukryciu, Tak, broni nie można nosić w bucie, pod płaszczem, w kieszeni w rękawie itp. Musi być na widoku. Jako, że kodeks opiera się na zasadzie domniemania winy, można nawet zostać oskarżonym o próbę morderstwa. Art. 75 pkt. 5 Na terenie miasta obowiązuje zakaz dobywania broni, chyba że zarządzono stan nadzwyczajny. Zakaz ten nie obowiązuje służb porządkowych, Kolejny punkt mówi o tym, iż jako, że miasto posiada profesjonalne służby porządkowe, nie ma jakiejkolwiek potrzeby nosić dobytej broni. Wyjątek stanowi czas kiedy zarządzony stan nadzwyczajny. (głównie zarządza się takowy w momencie ataku na miasto). Tak więc, jeśli chcemy być obwieszeni jak choinka WIDOCZNĄ bronią, której używanie w mieście jest "utrudnione", to jak najbardziej możemy przywieść arsenał ;)

Jeśli te argumenty was nie przekonują to spójrzmy na kilka dodatkowych zasad dotyczących broni. Art. 75 pkt.2 KP " Każdy obywatel chcący broń dłuższą od długiego miecza na terenie miasta posiadać winni o specjalne pozwolenie w urzędzie pocztowym się starać," wydanie takowego wg. "Rozporządzenia Sędziego Miejskiego Nr.1- O Opłatach Urzędniczych" wynosi 2 szylingi.
Art. 74 pkt.2 "Każdy przyjezdny winien wnieść opłatę od broni którą chce wnieść do miasta. Za opłatę otrzymać odpowiednie pokwitowanie winien. Wysokość opłaty odpowiednie rozporządzenie ustanawia." Wg. "Rozporządzenia Sędziego Miejskiego Nr.1- O Opłatach Urzędniczych" opłata wynosi 1 szyling za wnoszenie broni, plus za broń sługą lub broń palną 2 szylingi. Tak, tak. Ktoś kto posiada halabardę, pistolet i miecz płaci 5 szylingów.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 5 maja 2016, o 20:22
przez Acibuk
Czy warto w coś wierzyć?
Oczywiście!!! Nie zapominajmy o tym, że przy takiej ilości bóstw i klimatu świata w jakim przychodzi żyć naszym postaciom, za pewne w coś wierzą. Jeśli nadal macie wątpliwości, do głosu trzeba dopuścić KP Art.37 Kara za niewiarę
Jeśli ktoś w istnienie Bogów nie wierzy, ten za heretyka uznany zostanie. Karą zaś są tortury i śmierć na stosie. W wypadku zapewnień o nawróceniu, skazany po złożeniu przysięgi na nauki i pracę na rzecz jednej ze świątyń będzie oddany. Jeśli skazany przysięgę swą złamie, czy to poprzez słowa bluźniercze, lenistwo lub ucieczkę, tedy na stosie spalony zostanie. Jeśli żadna świątynia skazanego przyjąć nie będzie chciała tedy płomieniom oddany zostanie. Jednakże przed spaleniem kark jego się skręci, lub stos tak przygotuje, by dymem się udusił nim spłonie. Tak więc nie zapomnijcie o bogach tworząc wasze postacie ;)

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 25 maja 2016, o 17:51
przez zallandor
Jak wygląda sprawa długości broni w przypadku obcokrajowców, dokładniej obstawy personelu dyplomatycznego. Jeżeli zwyczaj danego kraju każe posiadać broń drzewcową ?

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 1 cze 2016, o 22:15
przez Acibuk
Myślę, że ten temat zostanie ogarnięty w trakcie gry. Na zasadzie spotkania głównego przedstawiciela/ attache wojskowego placówki z sędzią miejskim. Wtedy ustali się szczegóły i wyda odpowiednie dyspozycje (być może jako aneks do dokumentu o powołaniu placówki) To jest kwestia prawa zwyczajowego. Sędzia pochodzący z Imperium, może wiedzieć o takim zwyczaju, ale nie musi tego zapisywać w prawie powszechnym.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 1 cze 2016, o 22:39
przez docent
"Sąd sądem ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie" - strona konfliktu może zażądać sądu bożego, a więc rozstrzygnięcia sporu orężem. Jak wygląda to w przypadku procesu karnego wniesionego przed sąd przez np. oficera wojskowego, szlachcica, włodarza, etc. przeciwko reszcie pospólstwa. Czy obie strony na równi mogą domagać się woli bogów?
Co w przypadku podobnego procesu, lecz z powództwa cywilnego?
No i wreszcie, czy odmienność rasowa gra rolę?

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 2 cze 2016, o 11:56
przez oglaf
Ile ma dokładnie długa broń. Oraz czy broń palna musi spełniać warunki długośici?

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 2 cze 2016, o 18:32
przez Acibuk
@Docent
W wypadku sądu bożego mamy do czynienia z prawem zwyczajowym. W Art.3 KP O społeczeństwa poszanowaniu, możemy przeczytać: "Kary oraz inne środki przewidziane w tej Karcie Praw z uwzględnieniem zasad społeczności Imperium się stosuje a w szczególności jeżeli kodeks tak stanowi z poszanowaniem pozycji społecznej i funkcji oskarżonego oraz poszkodowanego ", oznacza to, że propozycja sądu bożego zostanie rozpatrzona pozytywnie. Jednakże, przy takowym postępowaniu trzeba wziąć pod uwagę pozycje społeczną osób biorących udział w postępowaniu. Uważam, że każdy może spróbować skorzystać z tego "prawa", jednakże powinien brać pod uwagę to, że jeżeli:
1. O Sąd Boży poprosi chłop/mieszczanin czy to będąc oskarżonym czy poszkodowanym, w sprawie w, której jedną ze stron jest szlachta, może to zostać uznane za obrazę szlachetnie rodzonego i zrodzić reakcję odwrotną do zamierzonej.
2. W przypadku oskarżonego/ poszkodowanego szlachetnie rodzonego wnoszącego o sąd boży, mamy teoretycznie prostszą sytuację. W przypadku sprawy szlachta- szlachta nie ma żadnych przeciwwskazań (poza negatywną opinią kapłana) w innej sytuacji, sam zainteresowany powinien uznać, iż plamą na honorze jest pojedynkowanie się z kimś niższego stanu. Oczywiście może on przedstawić sądowi swojego przedstawiciela, będącego równym stanem osobie którą chce wyzwać, ale zachowanie takie nadal będzie wzbudzać niesmak u osób pochodzących z rodów szlacheckich.
3. Osoby niższego stanu po obu stronach- po zasięgnięciu opinii u kapłana sąd może nie przychylić się do prośby (kapłan uzna, że takie zachowanie się nie godzi), jednakże jeśli uzyskają zgodę mogą wziąć udział w sądzie bożym.

W przepadku pozwów cywilnych- Osoba która pozywa kogoś do sądu, wskazuje całej społeczności, iż jest gotowa rozwiązać swoją sprawę w sposób cywilizowany, przy arbitrażu wymiaru sprawiedliwości. w tym wypadku sad boży powinien być ostatecznością. Sąd bardzo surowo będzie karał osoby, co do których zaistnieje podejrzenie, iż poprzez pozew i błyskawiczne odwołanie się od sadu bożego, chcą dokonać "legalnego zabójstwa".

Każda rasa podchodzi do tematu sadu bożego w odmienny sposób, co więcej przedstawiciel innej rasy ma prawo do odwołania się i nie wzięcia udziału w sądzie bożym.

Pamiętajmy, że sądy boże to nie tylko próby walki oraz o tym, że muszą odbywać się w obecności kapłana i przedstawiciela władzy sądowniczej.

Re: Porady Prawne

PostNapisane: 2 cze 2016, o 19:24
przez Acibuk
@Oglaf to pytanie powinno zostać skierowane do organizacji: viewtopic.php?f=43&t=18035
Wg. mechaniki str. 10:
Broń do walki wręcz musi spełniać wymagania rozpisane
poniżej:
• Krótka: do 30 cm – noże, sztylety, lewaki itp.
• Krótka obuchowa: do 50 cm – pałki, tłuki, okute lagi itp.
• Jednoręczna sieczna: do 110 cm – miecze, szable, itp.
• Jednoręczna obuchowa: do 80 cm – topory, młoty, itp.
• Dwuręczna: maksymalnie do podbródka osoby jej używającej
– miecze dwuręczne, topory dwuręczne itp.
• Drzewcowa: do 200 cm – halabardy, partyzany itp.
• Włócznie: do 200 cm – wszelkiej maści włócznie.
• Kije: maksymalnie do wzrostu osoby używającej – długie kije,
kostury itp.


O resztę pytaj, pod podanym linkiem.

Ja przy okazji przypomnę:
Art. 75. Pouczenie o regulacjach szczegółowych pkt. 2 KP, mówi: "2. Każdy obywatel chcący broń dłuższą od długiego miecza oraz palną na terenie miasta posiadać winni o specjalne pozwolenie w urzędzie pocztowym się starać" Takie pozwolenie zgodnie z "Rozporządzenie Sędziego Miejskiego Nr. 1 O Opłatach Urzędniczych" kosztuję jednego szylinga, za każdą broń podaną w Art. 75. KP.
W Art.74. O prawie przyjezdnych dotyczącym pkt. 2 KP, można przeczytać: "[każdy przyjezdny] winien wnieść opłatę od broni którą chce wnieść do miasta. Za opłatę otrzymać odpowiednie pokwitowanie winien. Wysokość opłaty odpowiednie rozporządzenie ustanawia." Informację o opłacie również można znaleźć w "Rozporządzeniu Sędziego Miejskiego Nr. 1 O Opłatach Urzędniczych" i wynosi ona 2 szylingi za broń długą i palną oraz 1 za broń krótką.